Insektvenlig naturpleje

Med over 18.000 registrerede arter udgør insekterne den mest artsrige gruppe i Danmark. Insekter er tilpasset alle naturtyper i Danmark, og mange af arterne er stærkt specialiseret i deres føde- og habitatvalg. Derfor er mange insektarter gode indikatorer for forskellige habitattypers kvalitet og dermed også succesfuld naturpleje. Insekter spiller desuden en vigtig rolle som fødegrundlag for en lang række af dyr, som flagermus, fugle, firben, gnavere og andre pattedyr.