Adaptiv naturforvaltning

Adaptiv naturforvaltning - et værktøj til "bottom-up" planlægning

Adaptiv forvaltning er et værktøj til at strukturere beslutningsværktøjer til at opnå en fleksibel og målrettet forvaltning af arter og deres levesteder. Der indgår et forløb, hvor aktører indenfor naturforvaltning såsom forskere, offentlige myndigheder, lokale borgerer og andre interessenter sammen opnår enighed om målsætningerne for en forvaltningsplan. Adaptiv forvaltning bygger ligesom den evidensbaserede forvaltning i høj grad på en systematisk overvågning og opfølgning af effekten af forvaltningen på arter og deres levesteder, med læring som en vigtig del af processen.