Overvejelser før du igangsætter naturpleje

Hvor skal vi starte?

Der er mange naturområder, der er under tilgroning og forarmning. Det fremgår bl.a. af resultater fra den terrestriske overvågning under NOVANA-programmet. Der er ikke ressourcer til eller praktiske muligheder for at pleje alle de områder, der er under ændring som følge af ophørt eller ændret drift. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen og målrette den mod de områder, hvor ”man får bedst og mest natur for pengene”. Derfor bør der ske en prioritering af opgaverne i følge ”Brandmandens lov”, der siger, at man først og fremmest skal sikre de naturområder, hvor naturværdien er størst (se boksen til højre).

Hvordan skal vi pleje naturen

For at bevare og genoprette natur og den biodiversitet, der er knyttet hertil i en gunstig tilstand, er der behov for en målrettet indsats, der sikrer, at indsatsen giver de resultater, der er ønsket uden unødvendige miljø- og naturmæssige eller økonomiske omkostninger. Evidensbaseret forvaltning, det vil sige en videns- og forskningsbaseret forvaltning, er et værktøj til dels at finde frem til bedste praksis og dels udvikle en fælles platform for opsamling af viden baseret på systematisk dokumentation og opfølgning på plejeprojekter.

Læs mere om evidensbaseret naturforvaltning her (boks 2).