Rørhøst i Vejlerne med specialmaskiner på bælter

Foto: AVJF v/ Niels Dahlin Lisborg

Aage V. Jensens Naturfonde har indgået en aftale med et hollandsk firma, der er specialister i rørhøst og naturpleje. Hollænderne har udviklet og bygget nogle helt særlige maskiner, der mest af alt minder om en krydsning mellem en mejetærsker og en kampvogn.

Vejlerne rummer Skandinaviens største rørskovsområde med et rigt fugleliv. For at vedligeholde rørskoven som levested for fugle og den øvrige fauna høstes der årligt rør i en lille del af rørskoven. Efter en nøje anvist model høster maskinerne spredte mosaikker i rørskoven så der opstår lysninger i de næsten ufremkommelige, tætte rør. Allerede næste år vil lysningerne være lukket igen af nye rør, men rørskoven vil her have mindre tæthed og give lys og luft til en lang række fuglearter.

Plejeindgrebet for at bevare rørskoven skal efter planen, indtil videre, gentages over en 5-årig periode.