Eksempler på strandengsplanter med hhv. høj, middel og lav tolerance overfor græsning og anden forstyrrelse

Kvæggræsset strandeng på Læsø med hindebæger. Det er en af de arter, der har middel tolerance overfor græsning og som fremmes af let græsning, der tillader en tuet struktur med let eller ugræssede partier (Tabel 29). Hård til moderatgræsning hæmmer den, ligesom længerevarende mangel på drift gør det. (Foto Rita M. Buttenschøn)

Under græsning af strandengen sker der en ændring af sammensætningen og fordeling af plantearter. Fordelingen ændres, således at der ikke er en dominans af en eller nogle få arter. Denne side giver eksempler på plantearter med hhv. høj, middel og lav tolerance over for græsning og anden forstyrrelse.

Værdifulde positivarter angives med *, og særligt værdifulde positivarter med **. Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af strandeng. Eksemplerne omfatter enkelte arter som f.eks. smalbladet hareøre og læge-stokrose, der ikke indgår i feltskemaet og derfor ikke er vægtede som positivarter. Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.

Arter med høj tolerance overfor græsning Arter med middel tolerance overfor græsning Arter med lav tolerance overfor græsning
Annelgræs, slap* og strand-* Gåsefod, drue-* og rød* Alant, soløje- **
Engelskgræs, strand-* Hareøre, smalbladet Bede, strand-*
Firling, knude-* og strand-* Hindebæger, lav** og tætblomstret** Karse, strand-
Harrild Kamille, lugtløs Kogleaks, blågrøn og strand-**
Hindeknæ, kødet* og vingefrøet Kilebæger, stilket ** og stilkløs* Kvan, strand-*
Kløver, -jordbær Kogleaks, fladtrykt*, fåblomstret** og rødbrun* Samel**
Kokleare, dansk*, engelsk* og læge-* Krageklo, strand-* Selleri, vild**
Kveller* Mælde, stilk-*, strand- og spyd- Siv, strand-*
Sandkryb* Slangetunge* Stokrose, læge-
Spidshale** Star, sand-* og sylt-* Svinemælk, kær-
Star, blågrøn*, dværg-*, fjernakset og udspilet** Strandarve* Svingel, strand-
Sumpstrå, enskællet* Strandasters* Tagrør
Svingel, blågrøn*og rød Strandmalurt*  
Tandbælg** Vejbred, strand-*  
Trehage, strand-** Vikke, muse-