Plantearter, der indikerer lang naturtype-kontinuitet for ellesumpe

Forskellige plantearter kan indikere hvorvidt en naturtype er næringspåvirket, om den er ung eller gammel og hvor megen forstyrrelse naturtypen udsættes for.
Denne side giver eksempler på plantearter, der indikerer, at en ellesump har lang kontinuitet med mange år siden sidste stævning stævning. Værdifulde positivarter angives med *.Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af skov. Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.

Blåbær* Hvene, kryb- Skovstjerne* Svingel, skov-
Egebregne, dunet Majblomst* Solbær* Vandkarse*
Fladstjerne, stor* Mangeløv, smalbladet* Star, akselblomstret* Ærenpris, bjerg*
Kodriver, hulkravet Ranunkel, kær- Star, forlænget*  
Foto af dunet egebregne.

 

Foto af bjerg-ærenpris

Dunet egebregne (foto: Hermann Schachner/Wikimedia Commons) og bjerg-ærenpris (foto: Franz Xaver/Wikimedia Commons), to af de arter, der indikerer lang kontinuitet uden stævning.