Hvad er et veterantræ?

Veterantræet Bergmands eg med benved i forgrunden ved Skjoldnæsholm. (Foto: Jonas Morsing)

Et veterantræ er et træ med en stor stammediameter i forhold til arten. Træets stammediameter bruges derfor som en indikator for træet alder, men veterantræer kan også være yngre træer, som på grund af sygdom eller skader (f.eks. lynnedslag) har de samme karakteristika som de gamle træer:

 • Større stammehulheder/ fremadskridende hulhedsdannelse
 • Naturligt forekommende vandpytter
 • Rådhuller
 • Fysiske skader på stammen
 • Områder uden bark eller med løs bark
 • Store mængder dødt ved i trækronen
 • Saftløb
 • Sprækker i barken, under grenene eller i rodpladen, som er afskærmede fra direkte regn
 • Svampefrugtlegemer
 • Et højt antal indbyrdes afhængige dyrearter
 • Epifytiske mosser, laver og/eller karplanter
 • Et gammelt udseende

 

Minimums størrelse for at et træ kan kategoriseres som værende et veterantræ
Træarter DBH i cm (Diameter i Bryst Højde)
Birk, bævreasp, tjørn, hassel 50
Røn, selje-pil, gråpil, avnbøg  75
Ask, el, pil 100
Eg, ahorn, lind, hestekastanje, elm, bøg, poppel 150