Forvaltning af brun pletvinge ved stævning af egekrat

v/ Lene Kolind Vilstrup, Ikast-Brande Kommmune

I årene 2009 – 2011 undersøgte Naturhistorisk Museum i Aarhus forekomster af sjældne smådyr i Ikast-Brande Kommune. Trods eftersøgning på mange tidligere lokaliteter blev brun pletvinge kun fundet på én enkelt lokalitet – Linnebjerg Bakkeø. Ikast-Brande Kommune besluttede derfor, at de ville prøve at hjælpe arten som i 2010 og 2011 kun talte hhv. 3 og 41 individer.

På Linnebjerg Bakkeø findes et fredet egekrat med alm. kohvede, hede og et lille overdrevslignende fourageringsområde med nektarplanter. Bakkeøen ligger i et fragmenteret landbrugsområde - isoleret fra andre lignende habitater. Brun pletvinges krav til levested blev undersøgt, og det blev konkluderet, at arten har brug for lysåben egeskov med kohvede i bunden og gode fourageringsmuligheder i form af egnede nektarplanter som f.eks. blåhat, alm. kongepen og håret høgeurt. Lokaliteten blev nærmere undersøgt, og det viste sig, at der på Linnebjerg Bakkeø faktisk var et lille men godt fourageringsområde – det der manglede var lys og varme i egeskoven.