Overdrevsplanters tolerance over for græsningstryk

Denne side giver eksempler på planter med hhv. høj, middel og lav tolerance over for græsning og anden forstyrrelse.

Værdifulde positivarter angives med *, og særligt værdifulde positivarter med **. Positivarter er med til at angive kvaliteten af en naturtype når denne bestemmes ud fra Feltskema til registrering af overdrev. Eksemplerne indeholder nogle karakteristiske planter som f.eks. guldblomme, opret kobjælde, kantet kohvede og alm. månerude, der ikke indgår i feltskemaet, og derfor ikke er vægtede som positivarter.
Tilstedeværelse af positiv- og karakteristiske arter medfører ingen former for naturbeskyttelse, de kan udelukkende angive naturtypekvaliteten.

 

Arter med høj tolerance over for græsning

Arter med middel tolerance

Arter med lav tolerance

Bakketidsel* Blåbær* Blæresmelde*
Blåmunke* Blåhat* Bynke, grå-
Blåtop Bunke, bølget Draphavre
Brunelle, alm.* Cypresmos, almindelig* Hestegræs, krybende
Dværgbunke, tidlig* og udspærret* Djævelsbid** Hindbær
Ene* Enghavre, alm** Jordbær, bakke-*
Enghavre, dunet* Fladbælg, gul og krat-* Kørvel, vild
Frytle, mangeblomstret* og mark-* Guldblomme Mjødurt, knoldet**
Gulaks, vellugtende* Gyldenris, alm.* Rejnfan
Hvene, alm., kryb og sand* Hedelyng* Snerle, ager-
Kamgræs, alm.* Hvene, kryb- Snerre, hvid
Katteskæg* Høgeurt, smalbladet* Storkenæb, blodrød**
Klokke, liden* Hønsetarm, femhannet* Svingel, strand-
Kobjælde, opret Kløver, bugtet*  
Kongepen, alm. Kodriver, alm.*  
Mælkeurt, alm.** Kohvede, kante  
Nellike, bakke-* Limurt, nikkende*  
Pimpinelle, alm.* Løg, sand* og vild*  
Ranunkel, knold-* Månerude, alm.  
Rottehale, glat** Perikon, kantet og prikbladet  
Skjaller, liden* Potentil, krybende, mat** og sølv-  
Sneglebælg, humle- Rottehale, eng- og knold-*  
Snerre, lyng-* Rundbælg*  
Star, alm.*, hare*, hirse*, pille* og vår** Snerre, gul*  
Svingel, eng-, fåre* og rød- Star, blågrøn*, håret, pigget* og spidskapslet  
Tandbælg* Tidsel, ager-, kær-* og lav**  
Timian, smalbladet** Tjærenellike *  
Tormentil** Vejbred, dunet*  
Vikke, smalbladet og tofrøet Vikke, muse-*  
Ærenpris, læge-* og mark- Viol, hunde-* og håret*  
  Visse, engelsk*