Eksempel på hedepleje: Slåning med opsamling af de afslåede planter

Slåning med opsamling på Præstbjerg Hede 2012. (Foto Rita M. Buttenschøn)

Det tidligere Ringkøbing Amt har sammen med en privat entreprenør udviklet en hedehøster, der kan høste og opsamle plantematerialet. Den kan opsamle det øverste af lyngtørven og efterlade en del af morlaget og fungerer således som en mellemting mellem slåning og tørveskrælning. Den afhøstede lyng kan, hvis der er tale om nogenlunde ren lyng og/eller revling i rimelig stand, bl.a. afsættes til brug som toplag på ridebaner samt forarbejdes til lyngbriketter. Hedehøsteren er udviklet til at kunne klare lettere kuperet terræn og har en arbejdskapacitet på 1-2 ha/dag. Den kan monteres med en knuser forrest, der kan fjerne træer og buske med en stammediameter op til ca. 10 cm. Hedehøsteren har bl.a. været anvendt på Trehøje Hede i Herning Kommune som led i et forsøg på bekæmpelse af blåtop. Som supplement til hedehøsteren anvendes en specielt udviklet blåtopfræser.

Der er afprøvet en lang række andre maskiner i hedeplejen - læs mere om dem i metodehåndbogen til pleje af heder og indlandsklitter i Danmark her.