Hedelyng fornyr sig selv under uforstyrrede forhold på Nørholm hede

Heder kan i nogen grad forynge sig selv under uforstyrrede forhold. Et eksempel er Nørholm hede, der har henligget uforstyrret i mere end 100 år.