Hedelyngs livscyklus

Illustration af hedelyngs livscyklus

Hedelyng gennemløber 4 faser; pioner, opbygning, modenhed og senilitet. Længden af lyngens livscyklus afhænger af jordbundens næringsindhold, jo mere næringsrig des hurtigere forløber udviklingen fra pionerplante til senilitet. Lyngen kan i nogen grad forynge sig og starte en ny livscyklus. Lyngfrøene kræver lys og fugt for at kunne spire, og kimplanterne er små, langsomt voksende og følsomme overfor udtørring.  For at lyngen kan blomstre og sætte frø skal der mindst være 13 % af fuldt dagslys.

Vegetativ foryngelse 

Hedelyng kan danne nye skud fra “sovende øjne” ved stængelbasis og i bladhjørner, når dens skudsystemer beskæres ved slåning, afbidning eller på anden måde. Lyngens evne til vegetativ foryngelse er størst, mens lyngen er ung (i pioner- og opbygningsfasen indtil ca.15 års-alderen), den svækkes gennem modenhedsfasen og mistes senere helt. Flere almindelige hedeplanter kan forynges vegetativt på samme måde som lyng. Revling har dog en begrænset evne til vegetativ foryngelse. Den dør ofte, hvis man fjerner alle grønne dele af planten.

Frøforyngelse 

Hedelyngen danner mange små frø, der kan overleve mange år i jorden og danne en vedvarende frøbank. For at frø fra frøpuljen kan spire og overleve, skal der være tilstrækkeligt med lys og fugtighed. Etablering af små spirebede, der er beskyttet af den omgivende plantevækst mod udtørring, kan fremme spiring og de spæde planters overlevelse.