Er forsuring en trussel mod hederne

Heder med en tæt bevoksning af hedelyng i god plejetilstand kan tåle relativt høje koncentrationer af kvælstof i en periode. Hvis lyngen svækkes og udkonkurreres af græsser, stopper produktionen af polyfenoler, der bevirker, at kvælstof bindes i svært omsættelige forbindelser, der begrænser tilgængeligheden af kvælstof for mange andre planter. Dermed opstår et overskud af tilgængeligt kvælstof jorden. Mikroorganismer i jorden kan omdanne ammonium til nitrat (NO3-). Ved denne omdannelse frigives brintioner (H+), der yderligere forsurer jorden.