Er forsuring en trussel mod hederne

Heder med en tæt bevoksning af hedelyng i god plejetilstand kan tåle relativt høje koncentrationer af kvælstof i en periode. Hvis lyngen svækkes og udkonkurreres af græsser, stopper produktionen af polyfenoler, der bevirker, at kvælstof bindes i svært omsættelige forbindelser, der begrænser tilgængeligheden af kvælstof for mange andre planter. Dermed opstår et overskud af tilgængeligt kvælstof jorden. Mikroorganismer i jorden kan omdanne ammonium til nitrat (NO3-). Ved denne omdannelse frigives brintioner (H+), der yderligere forsurer jorden.

Overskud af tilgængeligt kvælstof i jorden øger græssernes konkurrenceevne i forhold til hedelyng (Foto: Rita M. Buttenschøn).

Eksempel: Trehøje Hede

Hederne omkring Trehøje, Herning Kommune, har været plejet på forskellige måder: græsning hhv. med kvæg og får, afbrænding, slåning med lynghøster mm. pH målt i O-horisonten ligger mellem 3,0 og 3,3, dvs. under den anbefalede værdi på min. 3,5.

Jordbunden bevarer ofte en rimelig stabil pH på trods af udledningen af store mængder brintioner. Det sker, fordi jorden har sit eget buffersystem, hvor brintionerne dels bindes til aluminium og jern ved lave pH-værdier, dels fordi brintionerne binder sig stærkere til negativt ladede organiske stoffer end en række andre positivt ladede ioner (basekationer), f.eks. Na+, K+, Mg2+ og Ca2+. Herved kan brintionerne bytte plads med basekationerne, der er mindre stærkt bundet til det organiske stof, og basekationerne udvaskes fra jorden. På et tidspunkt kan jordens bufferkapacitet ikke længere modvirke forsuringen, og der kan derfor ske et relativt kraftigt spring i jordens pH på trods af en relativ lille udledning af brintioner.

Når pH falder, frigives der høje koncentrationer af aluminium og jern i jordvæsken, hvilket har en giftvirkning over for en lang række planter og jordbundsorganismer. 

Læs mere

Buttenschøn, R. M. Gottlieb, L. 2016. Hedepleje med fåregræsning og afbrænding. Rapport til AVJF. Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.