Heder

Heder omfatter naturtyper domineret af dværgbuske og græsheder domineret af græsser, der tydeligt har udviklet sig fra dværgbuskheder. Heder findes dels som klitheder langs kysten og på indlandsklitter, og dels som heder der er udviklet på sure, næringsfattige jorder.