Retablering af naturlig engvegetation efter ophørt omlægning og gødskning

Eutrofiering er et stort og generelt problem på ferske enge. Udpining gennem græsning foregår meget langsomt og ofte opstår der stadier med uønskede planter som lyse-siv eller tidsler under denne proces.