Regler for udegående dyr i vinterperioden

På baggrund af udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd, og på baggrund af den gældende lovgivning, er der opstillet en række generelle retningslinjer om hold af udegående dyr.

Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal:

  • Have et kraftigt og tæt hårlag
  • Være i godt huld og have tilstrækkeligt med foder til, at det gode huld opretholdes hele vinteren
  • Have fri adgang til frisk drikkevand • Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
  • Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje(undtagelser) eller naturlige forhold svarende til dette

Vinterperiode og vinterlignende vejr – hvornår er det?

”Vinterperioden”, som der her refereres til, er fra den 1. december til den 1. marts samt i perioder med vinterlignende vejr. Der kan ofte opstå vinterlignende forhold i november og marts, men også i oktober og april. Der kan derfor være behov for, at dyrene har adgang til stald eller læskur før den 1. december og efter den 1. marts.

Krav om læskure til kvæg og heste

Kvæg og heste skal som udgangspunkt have et læskur/bygning at gå ind i, hvis de er ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren eller i vinterlignende vejr. Dermed er de dyr, som kun er ude i dagtimerne, ikke omfattet.

Normalt er et tilstrækkeligt godt læskur overdækket og har tre tætte sider. Samtidig er det så stort, at alle dyr kan ligge ned på samme tid. Det skal have et lejeareal, der er trækfrit, tørt og velstrøet. Læskure bør opstilles på en veldrænet bund og placeres på et højt sted i folden.

Når de naturlige forhold fungerer som læskur

Hvis de naturlige forhold giver tilstrækkelig beskyttelse, og i videst muligt omfang yder samme beskyttelse som et læskur eller bygning, er der ikke krav om et læskur på arealet til kvæg uanset race. Det samme gælder for hesteracerne islandske heste og shetlandsponyer (7/8-renracede dyr). De naturlige forhold skal i princippet svare til den beskyttelse, som et læskur eller bygning kan give. Dyrene skal have tørt leje, læ og ly mod nedbør på samme tid. Naturlige forhold er en god tæt bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, niveauforskelle og skråninger) samt jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Dyrene skal have adgang til et passende tørt leje.

Får i vinterperioden

Der stilles ikke krav om et læskur eller en bygning til får, da de anses for at være særligt hårdføre. Dyrene skal dog være vænnet til at gå ude og deres behov skal tilgodeses.

Fårene skal:

  • Være forberedt på at gå ude, dvs. have et kraftigt og tæt hårlag samt være ved godt huld og opretholde dette
  • Have adgang til friskt, frostfrit drikkevand
  • Tilses dagligt