Økologi og naturpleje

Der er en række særlige krav, som skal man skal være opmærksom på, når der er økologiske dyr og arealer i naturplejen:

STOP:

  • Økologiske og ikke-økologiske dyr må aldrig samgræsse (gå i samme fold) på økologiske arealer.
  • Økologiske og ikke-økologiske arealer må aldrig samhegnes.

PAS PÅ:

  • Økologiske dyr kan afgræsse ”ikke-økologiske” naturarealer, hvis driften af arealerne kan sidestilles med økologisk og arealerne indberettes til Landbrugsstyrelsen.
  • Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske arealer, hvis ejeren af dyrene kan opfylde de særlige betingelser (se nedenfor) og underskriver ”Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr”.
  • Økologiske og ikke-økologiske dyr kan samgræsse (gå i samme fold) på ikke-økologiske fælles græsningsarealer – offentligt ejede eller ejede af et græsningslaug f.eks. offentlige strandenge.

KØR:

  • Økologiske dyr på økologiske arealer.

Læs mere i dette faktaark og i afsnit 13 i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.