Græs- og braklagte arealer

Grundbetaling

På græs- og græsningsarealer kan du også søge om grundbetaling, hvis arealet lever op til betingelserne om at være dyrkningsegnet i perioden 15. maj – 15. september. De mest ekstensiverede og naturmæssigt værdifulde arealer vil derfor som oftest ikke kunne modtage grundbetaling. Se betingelser for støtte i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Vedvarende græs

Begrebet ”vedvarende græs” bruges kun i forbindelse med anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder. Vedvarende græs er i den forbindelse defineret som græs der ikke har været omlagt i 5 år og 6 måneder.