Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Naturpleje

- viden om anvendelse og pleje af naturarealer

Naturplejeportalen

En vidensportal for kommuner, rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje.

Naturplejeguiden

En vejledningsplatform for landmænd og øvrige, der overvejer at gå i gang med naturpleje.