Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Naturpakke

Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om en naturpakke, der bl.a. skal styrke biodiversiteten. 

Pakken indeholder indsatser på seks områder:

  • Biodiversitetsskov
  • Videreførte naturindsatser
  • Natur og biodiversitet
  • Bynatur og friluftsliv
  • Det åbne land og landmanden som naturforvalter
  • Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering

Naturpakken er med indsatsen for biodiversitetsskov en fremsynet aftale og den mest betydningsfulde nogensinde i forhold til at passe på vores natur ved at sikre en betydelig andel urørt skov og anden biodiversitetsskov.

- Esben Lunde Larsen

 

Aftale om Naturpakke

Faktaark om Naturpakken

Faktaark om biodiversitetsskov