Læringsmateriale om Invasive arter

Har du nogensinde hørt om plettet voldsnegl, som æder planter i folks haver? Eller om kæmpe bjørneklo, der findes mange steder i Danmark?

Vi mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor arten ikke hører hjemme. De invasive arter truer vores natur og biodiversitet, og globaliseringen i dag, er med til at gøre problemet endnu større.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med læringskonsulenter Bettina Brandt, Troels Gollander og Kaare Øster, udarbejdet læringsmateriale der omhandler de invasive arter og belyser den problematik som følger med. 

Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin og består af en elevbog, aktivitetshæfte og lærervejledning. Dertil medfølger også Miljøstyrelsens "Invasiv" plakater og Kogebogen om invasive arter "If you can't beat them, eat them." I vores online mediearkiv er der mulighed for at finde mere information om invasive arter og få inspiration fra lignende undervisningsmateriale.

Læringsmaterialet kan findes online, men skoler kan også bestille det (gratis) i fysisk form, som et klassesæt, ved at skrive til . Skriv gerne ønsket antal eksemplarer i bestillingen.

 

 

Elevbog

Denne elevbog belyser invasive arter og mange af de problemstillinger som invasive arter medfører. Man kan bl.a. læse om

  • mange invasive dyr og planter
  • effekten af de invasive arter
  • spredning af arter fra sted til sted
  • bekæmpelse af invasive arter
  • regler, forbud og lovgivning
  • overvågning af invasive arter
  • invasive arter på globalt plan
  • den etiske problematik.  

 

Download en digital version her.

Aktivitetshæfte

Dette hæfte består af en række aktiviteter, som kan laves i supplement til elevbogen.

Trin for trin beskriver de enkelte aktivitetsark, hvordan der kan arbejdes videre med invasive arter på en sjov, motiverende og vedkommende måde.

Eleverne skal på jagt efter invasive arter, producere videoklip og plakater, søge efter kilder på nettet, tegne, lave oplysningskampagner og diskutere løsningsforslag.

Download en digital version her.

Lærervejledning

Supplerende vejledning til undervisere.

 

Vejledningen kan først downloades til maj.

Mediearkiv

57.85 Skov- og Naturstyrelsen
Bekæmpelse af Bjørneklo
Miljø- og Energiministeriet, 2000.

 

57.85 Hans Nielsen
Forebyggelse og bekæmpelse af invasiveplantearter
Det Økologiske Råd, 2008.

 

58.95 Steen Agger
Mårhunden – og andre invasive arter
Forlaget Grimbart, 2019.

 

57.85 J. Kollmann m.fl.
Invasive plantearter i Danmark
Biofolia, 2010.

 

57.13 Jan Kjærgaard Jensen
& Hans Erik Svart
Invasive planter – uønskede arter
Natur og Museum, nr. 3, 2008.

 

58.2 Peter Bering
Danmarks nye dyr
Gyldendal, 2016.

 

64.17 Miljøstyrelsen og Hotel- og Restaurantskolen
If you can’t beat them, eat them
Miljø- og Fødevareministeriet, 2019.

Invasion af fisk

Øvelse om prognoser for, hvordan invasive arter spreder sig i nyemiljøer. Relaterer sig til FN’s verdensmål nr. 15. 

 

GISD

IUCN's database (Global Invasive Species Database) indeholder informationer om invasive arter på globalt plan.

 

Arter.dk

På den brugerbaseret artsportal Arter.dk, kan man indberette fund af invasive arter og se hvilke arter der findes i hele Danmark.

Landbrugsstyrelsen – Plantesundhed på skemaet
Lær mere om karantæneskadegørere og deres effekt på naturen.

Danmarks Radio - Biodiversitet

Her kan du lære om vild natur, biodiversitet, arter og levesteder i den danske natur. Find bl.a. fagtekster, videoer, opgaver og quizzer til brug i undervisningen. 

Dyrevelfærd i skolen

Fødevarestyrelsens læringsmateriale om dyrevelfærd. Her kan du få viden om og arbejde med dyrevelfærd og danske produktionsdyr. 

Hovedet i Havet

Aarhus Universitet og Nordea Fondens projekt 'Hovedet i havet' er et hav-formidlingsprojekt støttet, som omhandler nogle af de spændende ting, havet kan byde på.

Test din viden: kan du finde de invasive arter

Indsamlede arter