Europarådet

Europarådet er en international organisation oprettet i 1949 med det formål at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfund. Europarådet består i dag af 47 medlemsstater heriblandt Danmark.

Med årene har Europarådet udvidet sit virkefelt, så det nu rummer mange andre områder end arbejdet med menneskerettigheder. Et af disse områder er naturbeskyttelse, og det er Europarådet der står bag Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen). I arbejdet med denne konvention indgår også arbejde med invasive arter, og der kommer løbende anbefalinger fra konventionens stående komite angående invasive arter. I 2003 udarbejdede rådet en europæisk strategi om invasive arter. I denne nævnes en lang række tiltag, der er brug for, for at imødegå problemerne omkring invasive arter.

Hvis du vil vide mere