Den særlige tilskudspulje til bekæmpelse af mårhund - LUKKET

Tilskudspuljen er lukket for ansøgningere

Som et bidrag til en i forvejen stor frivillig indsats, har det været muligt at søge om tilskud til køb af udstyr til bekæmpelse af mårhund i Jylland og på Fyn. Der kunne søges om tilskud til vildtkameraer og fælder. Den samlede pulje var på 200.000 kr., og der indgik egenbetaling i ordningen, hvilket er forklaret nedenfor. Der er tale om en forsøgsordning, der i første omgang udbydes i 2018.

Ansøgninger blev behandlet efterhånden som de blev modtaget. 

Kravene for at søge om tilskud, var følgende:

  • I skal være en gruppe af jægere for at kunne søge
  • Alle jægere i gruppen skal have gyldigt jagttegn
  • Jagtområdet skal være i Jylland eller på Fyn
  • Ansøgningsblanketten skal udfyldes med alle relevante oplysninger

Det  affrapporteres til Miljøstyrelsen hvor mange døgn kameraerne har været aktive i, hvor mange mårhunde der er taget fotos af og hvor mange mårhunde der nedlagt som følge af tilskuddet.

Tilskuddet kan være skattepligtigt. 

Tildeling af tilskuddet

Tildeling af tilskuddet gives efter først-til-mølle-princippet. Hver gruppe kan selv bestemme hvilken type udstyr og i hvilket antal, den ansøger om, så længe det lever op til følgende kriterier:

En gruppe bestående af minimum 2 jægere kan søge tilskud på op til 2.250 kr.
En gruppe bestående af minimum 5 jægere vil kunne søge et tilskud på op til 7.500 kr.
En gruppe bestående af minimum 8 jægere vil kunne søge et tilskud på op til 15.000 kr.

Eksempel 1: En gruppe på 2 jægere køber 2 vildtkameraer til 3000 kr/stk. Der gives et tilskud på 2.250 kr. for det ene kamera, da dette er den maksimale støtte man vil kunne søge for en gruppe på 2-4 jægere.

Eksempel 2: En gruppe på 5 jægere køber 2 vildtkamera til 3000 kr/stk. Der gives et tilskud på 4.500 kr, da dette beløb udgør 75 % af den samlede udgift, og ligger under grænsen på 7.500 kr i tilskud, som er den maksimale støtte man kan søge for en gruppe på 5-7 jægere.

Eksempel 3: En gruppe på 5 jægere køber 10 vildtkameraer til 3000 kr/stk. Der gives et tilskud på 7.500 kr, da dette er den maksimale støtte man vil kunne søge for en gruppe på 5-7 jægere.

 

Vildtkamera

Der gives tilskud på 75% af prisen pr. vildtkamera, dog maksimalt 2.250 kr. pr.vildtkamera. 

Eksempel 1: Der købes et vildtkamera til 4.000 kr. Der gives tilskud på 2.250 kr. da det er det maksimale, der kan gives pr. vildtkamera.

Eksempel 2: Der købes et vildtkamera til 2.000 kr. Der gives tilskud på 1.500 kr. da det er 75% af beløbet for vildtkameraet.

Fælde

Der gives tilskud på 75% af prisen pr. mårhundefælde, dog maksimalt 1200 kr. pr. mårhundefælde.

Eksempel 1: Der købes en mårhundefælde til 2.000 kr. Der gives tilskud på 1200 kr., da det er det maksimale, der kan gives pr. mårhundefælde.

Eksempel 2: Der købes en mårhundefælde til 800 kr. Der gives tilskud på 600 kr., da det er 75% af prisen for mårhundefælden.

Øvrige oplysninger

1. april 2019 er sidste frist for at indsende kvitteringer. Hvis kvitteringer modtages efter denne dato, bortfalder tilskuddet.

Senest 6 måneder efter tilskuddet er givet, skal det afrapporteres, hvordan udstyret har bidraget i bekæmpelsen af mårhund. Herunder skal det affrapporteres hvor mange døgn kameraerne har været aktive i, hvor mange mårhunde der taget fotos af og hvor mange mårhunde der nedlagt af dem der fik tilskuddet.

Hvis der søges råd og vejledning vedr. udstyr, kan Naturstyrelsen kontaktes.

Naturstyrelsen kan kontaktes på telefonnummer:  7254 3000

Idet der indgår egenbetaling i projektet, ejes udstyret af jægergruppen, som har fået tilsagn.

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansøgning kan Miljøstyrelsen kontaktes på: 7254 4000