Kæledyr i naturen

Det sidste du tænker på, når du anskaffer et kæledyr er, at du på et tidspunkt måske bliver nødt til at skille dig af med det igen. Bliver det aktuelt, må du ikke sætte dyret ud i naturen. Nogle fristes måske til at lukke deres kæledyr ud i naturen fordi de tror det vil give dyret et godt liv eller fordi det er en let måde at skaffe sig af med dyret. Faktisk er der mange kæledyr, der ender deres tilværelse i naturen. Det gælder især kæledyr der holdes i akvarier eller havedamme, som ejerne skiller sig af med på denne måde. Men det hænder også, at det er større dyr såsom katte, der overlades til en uvis skæbne.

I naturen hersker med Darwins ord ”kampen for overlevelse” og ”overlevelse af de bedst egnede”. I denne kamp er det langtfra altid kæledyrene, som trækker det længste strå.  

Når et kæledyr sættes ud i naturen, er det ikke alene ulovligt men også etisk ukorrekt. Ifølge naturbeskyttelseslovens §31 må dyr, der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, ikke sættes ud i naturen uden miljøministerens tilladelse.

Kæledyr hører ikke til i naturen

Det strider imod dyrets tarv at blive sluppet løs i naturen, da kæledyr oftest er vant til et beskyttet og varmt sted at sove, få maden serveret og blive plejet hvis de bliver syge. Kæledyrene kommer ofte fra andre steder i verden og er derfor hverken tilpasset det danske klima eller den danske natur. Det betyder, at kæledyret har svært ved eller slet ikke er i stand til at overleve i den danske natur. Udover at holde varmen skal kæledyret også kunne skaffe sin egen mad og undgå selv at blive spist af andre dyr, som alt sammen er helt uvant for kæledyret. Det at skaffe mad kan være svært for et kæledyr, da dyret ikke før har været afhængig af sine instinkter for at skaffe mad og i mange tilfælde ikke har lært, hvordan den finder føde i naturen.

I naturen kan kæledyr også få sygdomme og parasitter, som de undgår eller bliver behandlet for i fangeskab. Sygdomme og parasitter kan medføre meget lidelse for dyrene, et uværdigt liv og i mange tilfælde ende i en pinefuld død.

Et kæledyr i naturen er ikke kun imod dyrets eget tarv, det påvirker også det område hvori det udsættes. Danmarks naturlige dyreliv er tilpasset den danske natur gennem mange år. Et kæledyr som sættes ud i naturen vil ikke være tilpasset dets omgivelser og vil derfor i mange tilfælde kunne opføre sig invasivt, idet det potentielt begrænser de naturligt hjemmehørende arter. En kat vil eksempelvis kunne have en negativ påvirkning på fuglebestanden i et område og en sumpskildpadde kan spise æg og paddeyngel og således begrænse padders ynglesucces.

Det er derfor hverken for kæledyrets eller naturens bedste, at disse bliver sat ud.

Hvad gør man hvis man ikke længere kan varetage sit kæledyr?

I tilfælde af at du ikke længere kan tage vare på sit kæledyr, er det din pligt at sørge for, at dyret får et nyt hjem eller bliver aflivet i henhold til dyreværnsloven. For vejledning i videre formidling af kæledyr kan organisationer som Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet kontaktes. Hvis dyret er under EU-forordningen for invasive arter, kan det indleveres hos organisationer, som har indgået en håndteringsaftale med Miljøstyrelsen.

Læs mere om Miljøstyrelsens håndteringsaftaler her: Håndteringsaftaler