Forebyggelse

Forebyggelse af introduktion af nye arter

Det er en kendt sag, at forebyggelse er langt billigere og samtidigt mere effektivt end efterfølgende forsøg på kontrol og udryddelse af invasive arter.

Der er forskellige måder, at forebygge uønsket introduktion af nye arter på, alt afhængig af arterne og introduktionsmåden af arterne.

I det internationale samarbejde - gennem såvel Ballastvands konventionen som Biodiversitetskonventionen - er der fokus på forebyggelse gennem "early warning", dvs. tidlig varsling om potentielle problemarter. I Europarådet er der udarbejdet en strategi om invasive arter, der også anbefaler forebyggelse af introduktion. Herudover har EU kommissionen i december 2008 udsendt en meddelelse, hvor kommissionen præsenterer forskellige muligheder for en fælles EU strategi for invasive arter.

Naturstyrelsen har gennem længere tid deltaget i forskellige samarbejder vedrørende invasive arter, herunder det regionale samarbejde "NOBANIS - European Network on Invasive Alien Species".

Naturstyrelsen har desuden udgivet en pjece med råd om, hvordan spredningen af Rynket Rose ( Rosa rugosa ) kan standses. Pjecen anviser alternative planter, som ikke har de samme uheldige egenskaber, som den invasive Rynket Rose.

Naturstyrelsen har ligeledes udarbejdet en pjece om kæledyr i naturen. Af pjecen fremgår det, at kæledyr fra fremmede egne ikke bør slippes ud i dansk natur.


7 råd til hvordan du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter:

Kontrollér dine planter

Kontrollér, at de planter du køber til din have, ikke er invasive. Hvis du bytter planter med andre, så vær opmærksom på, at du ikke får planter eller dyr med, som du ikke ønsker.
Hvis du bor op til et naturområde, og nogle af dine planter spredes ud på den anden side af hegnet, vil det være en god ide at fjerne dem, inden de spreder sig yderligere. Hvis du gerne vil finde en anden plante, der ikke spreder sig uden for haven, vil din planteskole kunne hjælpe dig med at finde en anden, der ikke har samme egenskab. I hæftet ”40 danske træer og buske” kan du finde en liste over arter, der kan plantes ud i det åbne land, og i hæftet "Beskyt den vilde flora langs kysterne" kan du finde eksempler på planter, der ikke har samme uheldige egenskaber som rynket rose.

Rengør din båd og fiskegrej

Hvis du sejler eller fisker i søer og åer, skal du være opmærksom på at du uforvarende kan være med til at sprede invasive arter. Det er derfor en god ide at rense din båd for begroning, inden du flytter den fra en sø/å til en anden.
Hvis du fisker i forskellige søer og åer, skal du også være opmærksom på, at der ikke sidder muslinger eller andre dyre- og plantearter på fiskegrejet.

Rengør sko og støvler

Rens dine sko/støvler, inden du vandrer et nyt sted så eventuelle frø, svampesporer eller andre plantedele ikke spredes.

Vær opmærksom når du foretager længere rejser

Undgå at medbringe planter og dyr når du rejser. Husk, at dyr kan gemme sig i frugt, grøntsager og planter, og frø fra planter kan hænge fast i tøj og sko. Sørg for at rengøre sko/støvler og tasker, inden du rejser, og vær opmærksom på, at f.eks. frugt du medbringer kan indeholde frø, der kan spire, der hvor du kommer frem.

Udsæt ikke levende dyr og planter i naturen

Undgå at udsætte akvariefisk og –planter, levende madding samt andre ikke hjemmehørende dyr og planter i naturen.
Hvis du ønsker at have eksotiske dyr, så vær klar over, hvordan du kan skille dig af med dem, hvis du ikke længere ønsker at have dem.
I Danmark er det ikke tilladt at udsætte dyrearter, der ikke forekommer vildtlevende i naturen uden Miljøministerens tilladelse.

Udsætning af dyrearter

Kæledyr i naturen

Dump ikke haveaffald i naturen

Lad være med at smide haveaffald i naturen. Haveaffaldet kan indeholde både planter, dyr og mikroorganismer, der ikke er hjemmehørende i den danske natur.
Det er ulovligt at dumpe haveaffald i naturen.

Informer andre

Hjælp med at videreformidle information, om hvordan spredning af introducerede arter kan forhindres.