Nøgle til identifikation af Iberisk Skovsnegl (dræbersnegl)

Visse snegle, specielt dræbersneglen gør skade i haver og forfølges derfor af mange haveejere.

For at undgå udryddelse af uskadelige landsnegle, har Naturstyrelsen udviklet en nøgle til identifikation af de mest almindelige snegle i haven.

Nøglen er forsøgt gjort så simpel som muligt og er tænkt som en håndsrækning til de haveejere, der føler sig plaget af et stort antal dræbersnegle i deres pryd- eller urtehave. Ved at anvende nøglen reduceres risikoen for at dræbe andre lignende, men uskadelige snegle.

Nøglen er baseret på identifikation af voksne individer (for dræbersneglens vedkommende længere end 4 – 5 cm ) ved hjælp af ydre kendetegn. For helt sikkert at kunne identificere dræbersnegle fra andre skalløse snegle kræves egentlig en grundig undersøgelse af sneglens indre organers kendetegn. Men vi har i denne nøgle forsøgt at give en metode, som med simple iagttagelser kan give en rimelig sikker identifikation for menigmand.

Nøglen er udarbejdet af Thomas K. Kristensen og Henrik Tønsberg, Mandahl-Barth Center for Biodiversitet og Sundhed, DBL-Institute for Health Research and Development.

Start nøglen