Bynke-ambrosie

Vejledning til bekæmpelse af bynke-ambrosie

Som med andre invasive arter er det altid en god ide at forsøge at undgå at sprede arten. Vær derfor opmærksom på ikke at sprede jord, der kan indeholde frø af bynke-ambrosie ( Ambrosia artemisiifolia ), det kan f.eks. være jord fra områder hvor der fodres vildfugle, da solsikkefrøblandinger til fodring af vildfugle ofte er forurenet med frø af bynke-ambrosie.

Bekæmpelsesmetoder

For at begrænse gener for pollenallergikere og for at undgå yderligere spredning af planten bør planten bekæmpes før blomstringen, der finder sted i august-oktober.

Opgravning

Bynke-ambrosie kan graves eller rives op. Det anbefales at bære handsker når hvis man river planten op, da plantens saft kan give allergiske reaktioner. Det anbefales ikke at klippe/beskære planten da dette kan få den til at vokse kraftigt.

Kemisk bekæmpelse

Bynke-ambrosie er følsom overfor herbicider. En enkelt behandling udført sidst på sæsonen, stopper plantens cyklus og forhindrer plantens formering og dermed spredning.

Det er ikke tilladt at bekæmpe Bynke-ambrosie med pesticider på offentlige arealer.

Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse har været forsøgt i Rusland, men der er på nuværende tidspunkt ikke fundet nogen biologisk bekæmpelsesmetode, der virker.

Hvis du vil vide mere