Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved de invasive arter, er det vigtigt, at alle er med til at gøre en indsats.

Dette blev tydeligt i 2007, da det vrimlede med dræbersnegle, og det blev klart, at en fælles indsats var nødvendig for, at sneglene ikke bare skulle sprede sig fra have til have. Herudover er det også nødvendigt, at vi ændrer vores adfærd med hensyn til at holde og bortskaffe eksotiske dyr og planter.

Man kan være med til at gøre en indsats på flere måder: man kan direkte gå ud at bekæmpe arter, man kan være med til at forebygge introduktion og videre spredning, indberette fund af arter til Miljøstyrelsen, så vi kan få overblik over arternes udbredelse, og man kan hjælpe med at bringe budskabet videre til andre. Vi har lavet en side med gode råd til, hvordan du selv kan være med til at stoppe spredningen af invasive arter.

Vær opmærksom på, at hvis arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, kræver det forudgående tilladelse fra kommunerne, at foretage bekæmpelse.

Forebyggelse

Bekæmpelse

Sådan undgår du at sælge invasive arter