Tilskudspulje til bekæmpelse af mårhund - 2019 - LUKKET

På baggrund af evaluering af den mårhundepulje, der blev lanceret i slutningen af 2018, har Miljøstyrelsen besluttet igen at udbyde en tilskudspulje, der skal bidrage til den frivillige indsats i bekæmpelsen af mårhund i Jylland og på Fyn.

Tilskudspuljen er lukket for ansøgninger

For frivillige med jagtområde i Jylland kan der søges om tilskud til rørfælder, vildtkameraer og SMS-alarmer.

For frivillige med jagtområde på Fyn, kan der søges om tilskud til vildtkameraer. Årsagen til denne forskel er, at der kun findes få mårhunde på Fyn, og brugen af rørfælder derfor ikke vil være en effektiv bekæmpelsesmetode på øen.

Den samlede pulje er på 300.000 kr., og der vil indgå egenbetaling i ordningen, hvilket er forklaret nedenfor.

Ansøgninger vil blive behandlet efterhånden som de modtages. Den sidste frist for at kunne ansøge om tilskuddet er 28. november 2019. Puljen vil dog blive lukket, når puljen er opbrugt. 

For at kunne søge tilskuddet, kræves følgende:

 • I skal være en gruppe på minimum fem jægere
 • Alle jægere i gruppen skal have gyldigt jagttegn
 • Jagtområdet skal være i Jylland eller på Fyn
 • Ansøgningsblanketten skal udfyldes med alle relevante oplysninger, ansøgningen anses først for modtaget når Miljøstyrelsen har alle nødvendige oplysninger

Tildeling af tilskuddet gives efter først-til-mølle-princippet. Hver gruppe kan selv bestemme hvilken type udstyr og i hvilket antal, den ansøger om, så længe det lever op til følgende kriterier:

En gruppe kan søge tilskud på op til 10.000 kr. 

Rørfælde

Der ydes tilskud på 75 % af fakturaprisen pr. rørfælde.

Ved samtlige rørfælder, skal der monteres overvågning i form af enten SMS-alarm eller vildtkamera. Der kan søges tilskud til SMS-alarm. Se nedenfor.

Vildtkamera

Der ydes tilskud på 75% af fakturaprisen pr. vildtkamera.

Det er muligt at købe vildtkameraer, hvor sim-kort og abonnement for det første år er inkluderet. Der gives dog ikke tilskud til sim-kort og abonnement, efter det første år, eller hvis det ikke allerede er en del af prisen for vildtkameraet.

SMS-alarm

Der ydes tilskud på 75% af fakturaprisen pr. SMS-alarm.

Øvrige oplysninger

Fra 1. september 2020 og senest 1. oktober 2020, skal det afrapporteres, hvordan udstyret har bidraget i bekæmpelsen af mårhund. Herunder skal det afrapporteres, hvor mange døgn kameraer og fælder har været aktive, hvor mange mårhunde, der er taget fotos af og hvor mange mårhunde, der er nedlagt/fanget.

Hvis der søges råd og vejledning vedr. udstyr kan Danmarks Jægerforbund kontaktes på:  tlf. 8888 7500 eller mail: .

Idet der indgår egenbetaling i projektet, ejes udstyret af jægergruppen, som har fået tilsagn.

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan Miljøstyrelsen kontaktes på: 7254 4000.  

Procedure for ansøgning

 • Ansøgningen udfyldes med alle relevante oplysninger og skal sendes pr. mail til .
  Frist 28. november 2019.
 • Ansøgninger sendt til andre mail-adresser vil ikke komme i betragtning.
 • Først når en gruppe har modtaget et skriftligt tilsagn fra Miljøstyrelsen, kan det ansøgte udstyr købes. Det er vigtigt at gemme kvitteringer for købene.
 • Kvitteringer for købene sendes hurtigst muligt pr. mail til , med angivelse af kontaktpersonens navn, adresse og sagsnummer (opgives sammen med tilsagnet).
 • Miljøstyrelsen vil fremsende tilskuddet i henhold til ovenstående retningslinjer. Tilskuddet kan forventes ansøger i hænde tidligst i slutningen af 1. kvartal 2020. Forudsætningen for udbetalingen af tilskuddet er, at Miljøstyrelsen har modtaget kvitteringerne for indkøb.

Bemærk - 1. april 2020 er seneste dato for fremsendelse af kvitteringer, ellers bortfalder tilskuddet.

Vigtige datoer

 • 28. november 2019 – sidste frist for ansøgning, ordningen er dog kun åben så længe der er midler tilbage i puljen.
 • 1. april 2020 – sidste frist for at indsende kvitteringer. Hvis kvitteringer modtages efter denne dato, bortfalder tilskuddet.
 • 1. oktober 2020 – frist for afrapportering om, hvordan udstyret har bidraget til bekæmpelsen.