Kampagner

Haveplantekampagnen

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguides giver dig som haveejer et overblik over, hvordan du kan bekæmpe de invasive arter i haven.
I bekæmpelsesguiden findes du gode råd og vejledning til bekæmpelsen af de invasive haveplanter. Efter at planterne er rykket op, skal plantematerialet bortskaffes på en forsvarlig måde. Du kan læse hvordan i bortskaffelsesguiden. 

Billedet fører dig til PDF filen Sådan bekæmpes rynket rose

Bekæmpelse af rynket rose/hybenrose

Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora. De tætte tornede krat hæmmer adgang og kan være et problem for den rekreative udnyttelse af kystområder.

Billedet fører dig til PDF filen Sådan bekæmpes de invasive gyldenris

Bekæmpelse af invasive gyldenrisarter

De to arter af invasive gyldenris danner tætte bestande. Planterne har en kraftig formeringsevne, og de spreder sig let gennem frø og rodskud. Desuden kan begge arter forringe de rekreative og landskabelige værdier.

Billedet fører dig til PDF Filen Sådan bekæmpes de store pileurter

Bekæmpelse af de store pileurter

De store pileurter udgør et problem, fordi de har et vidt forgrenet rodnet og har en evne til at sprede sig hurtigt i landskabet. Spredningen til nye voksesteder sker især langs vandløb, veje og andre transportkorridorer.

Billedet åbner PDF Filen Sådan bekæmpes de invasive bjørnekløer

Bekæmpelse af de invasive bjørnekløer

I de seneste årtier har bjørneklo bredt sig voldsomt i naturen, hvor den fortrænger andre plantearter. Bjørnekloens saft gør huden ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger.

Billedet åbner PDF Filen Bortskaffelsesguide invasive haveplanter

Bortskaffelsesguide

I bortskaffelsesguiden kan du finde ud af, hvordan du bedst skaffer dig af med dit haveaffald der indeholder rester af invasive plantearter. 

Andre kampagner

Miljøstyrelsen (tidligere SVANA) har udarbejdet flere kampagner om invasive arter. Her kan du finde tidligere kampagner som Miljøstyrelsen har kørt bl.a. i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. 

Billedet åbner PDF filen: Eftersøgt

Eftersøgt

Miljøstyrelsen har brug for jægernes hjælp til at udrydde de invasive pattedyr og fugle. Derfor har Miljøstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund taget initiativ til kampagnen 'Eftersøgt'.

Billedet åbner PDF filen: invasive dyr og planter

Invasive arter i haven

I pjecen kan du læse om nogle af de almindelige invasive dyr og planter i Danmark. Der er desuden gode råd til hvordan de bedst bekæmpes.