Handlingsplan mod invasive arter (2017)

Handlingsplanen består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter.  

Der er i forbindelse med handlingsplanen blandt andet:

  • Udarbejdet et nyt og transparent scoresystem,
  • Forslået 14 invasive dyre- og plantearter til en national liste, som vil blive omfattet af et handelsforbud, og
  • Etableret enindberetningsportal der giver borgere mulighed for at indberette invasive arter.

Handlingsplan mod invasive arter (2017)

Liste over alle ikke hjemmehørende og invasive arter i Danmark (opdateret d. 19. marts 2019)

Se faktaark inkl. forklaring af scoren for de invasive arter

Handlingsplanen mod invasive arter 2017 er en revision af planen fra 2009. 

 

Læs om Handlingsplan mod invasive arter

Materiale fra processen mod det faglige baggrundsmateriale til handlingsplanen

2017: Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger, Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017 ( DCE rapport )  

2016 : Projekt med COWI/IGN:

o    Artsliste  med scorer

o    Positivliste  

o    Notat  fra konsensusworkshop 2015

o    Guide til scoringsystemet

2014: Pathways for non-native species in Denmark, C. L. Madsen et al., IGN report april 2014 ( Spredningsvejsanalyse )