Forvaltningsplan for Invasive Rovdyr

""

Forvaltningsplan for invasive rovdyr træder i kraft

Forvaltningsplanen skal koordinere bekæmpelsen af de tre invasive rovdyr, mink, mårhund og vaskebjørn. Det er første gang, der laves en samlet plan for indsatsen mod invasive rovdyr, og der har ikke tidligere været en plan for bekæmpelse af vaskebjørn i Danmark. Forvaltningsplanen skal sikre målrettet og effektiv bekæmpelse, begrænse yderligere spredning og understøtte frivilliges indsats i bekæmpelsen. Desuden skal planen udbygge viden på området.

 

Der er på Finansloven afsat 11 mio. kroner årligt til forebyggelse og håndtering af alle invasive arter i Danmark.

Miljøministeren har forud for planen givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge lysforstærkende natsigte monteret på jagtvåben til at regulere mårhund og vaskebjørn, der begge er nataktive. 

  

Se Forvaltningsplan for Invasive Rovdyr