Tiltag

Nationale tiltag

I Danmark har vi taget en lang række tiltag for at begrænse udbredelsen og spredningen af Invasive arter. Disse tiltag dækker bl.a. over handlingsplaner, indsatsplaner og strategier.

Tiltag adskiller sig fra lovgiving ved ikke at være juridisk bindende men istedet at være retningslinjer i forvaltningen for de enkelte arter. De grunder ikke i en forpligtiende lovgiving, men i et ønske om en struktueret indsats mod nuværende og fremtidige problemstillinger. 

På nationalt plan er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver de overordnede rammer for indsatsen mod invasive arter, denne blev offentliggjort i juni 2017 og er en revision af handlingsplanen mod invasive arter fra 2009.

Der er også udarbejdet indsatsplaner og lavet lovgivning, for enkelte arter:

For at mindske spredningen af invasive arter til naturen er der oprettet modtageraftaler med organisationer som kan tage sig af de pågældende arter under EU-forordningens forpligtigelser.