Regler vedrørende regulering af mårhund og andre invasive pattedyr

Af bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr 971 af 27/06/2018) fremgår følgende: