Handlingsplaner for spredningsveje

Efter EU-forordningens artikel 13 er medlemslandende forpligtet til at udarbejde handlingsplaner for de største spredningsveje for de invasive arter. 

Københavns Universitet udarbejdede i 2014 en spredningsvejsanalyse for alle ikke-hjemmehørende arter i Danmark. Resultatet af rapporten viste, at havebrug var den største kendte spredningsvej for ikke-hjemmehørende arter i Danmark og var desuden den spredningsvej, hvoraf flest af de mest skadelige invasive arter er blevet introduceret til landet.

I 2018 blev der udarbejdet en opdateret spredningsvejsanalyse med fokus på de 49 arter, som var omfattet af EU-forordningen pr. november 2018. Havebrug blev ligeledes udpeget til at være en spredningsvej med høj prioritet. I rapporten blev der forslået en række tiltag til håndtering af spredningsvejen og har givet input til handlingsplanen for spredningsvejen havebrug.

Handlingerne går på 3 overordnede emner: information, forebyggelse og bekæmpelse. 

Der vil i 2019 bl.a. iværksættes en informationskampagne for invasive haveplanter og fokuseres på korrekt bortskaffelse af plantemateriale.

Som forebyggende tiltag vil der både ses på gode alternativer til de invasive haveplanter og inden udgangen af 2020 foretages en horizonscan for at se, hvilke arter der kan være på vej til Danmark. 

Under bekæmpelseshandlinger har Miljøstyrelsen iværksat en bekæmpelse af begrænset udbredte plantearter i Danmark, herunder gul kæmpekalla og rundlobet bjørneklo. Desuden vil der indsamles viden om de invasive arter på genbrugsstationen for at undgå spredning af frø via kompost.