Salg af signalkrebs

Det er ikke lovligt at sælge levende signalkrebs.

Miljøstyrelsen har i september 2019 evalueret ordningen for erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs, som har kørt i 2018-2019. Miljøstyrelsen er blevet bekendt med uhensigtsmæssig transport og videresalg af levende signalkrebs i modstrid med reglerne.

EU-forordningens artikel 19 (nr. 1143/2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter), giver mulighed for midlertidig erhvervsmæssig udnyttelse, som håndteringsforanstaltning for vidt udbredte arter, hvis det sker med henblik på udryddelse eller populationskontrol. Et vilkår er, at der ikke må ske yderligere spredning af arten som følge af udnyttelsen.  

I samråd med forskere fra flere universiteter vurderes det, at den nuværende ordning ikke på tilstrækkelig vis udelukker risikoen for yderligere spredning af signalkrebs. På baggrund af nye videnskabelige undersøgelser af vedvarende opfiskning af signalkrebs vurderer Miljøstyrelsen, at opfiskning ikke vil udrydde eller kontrollere bestanden af signalkrebs.

Miljøstyrelsen har på baggrund af ovenstående besluttet at nedlægge ordningen for erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs.

Signalkrebs der fanges til eget brug

Signalkrebs kan fortsat fanges under gældende fiskerilovgivning. Transport af signalkrebs skal ske forsvarligt og fuldstændigt indesluttet, f.eks. i en beholder med låg, og må kun transporteres til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter ankomst aflives.