Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Aftaler om deltagelse i modtageraftaler af arter på EU-listen for invasive arter

Med ikrafttrædelse af  Kommisionens gennemførselsordning (EU) 2016/1141 af 14. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan , i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 er 49 arter blevet omfattet af restriktioner, herunder forbud mod indførsel, hold, avl, transport mm. jf. artikel 7.

Som en del af Miljøstyrelsens forvaltning af de 49 invasive arter, som er listet på EU-listen pr. d.d. kan institutioner mm. indgå aftaler om at modtage og opbevare disse arter. Dermed undgås situationer, hvor de udsættes i naturen, og individer, som indfanges fra naturen, kan afhændes. Organisationerne bestemmer selv, hvad de vil gøre med de indleverede dyr, når blot de overholder alle dyreetiske regler. I sjældne tilfælde kan aflivede dyr blive brugt som dyrefoder.

Hvis du finder et dyr i naturen, der står på EU's liste over invasive arter, kan du derfor aflevere det gratis på til de organisationer, som MST har indgået modtageraftaler med. Du kan også benytte denne service, hvis du selv ejer et af de invasive kæledyr, som du er nødt til at afhænde, eller står med en af de invasive planter, som du ønsker destrueret.

Ønsker om at indgå i modtageraftaler kan indsendes til

Nogle tager imod alle arterne på EU's liste – andre kun nogle af dem. Modtagere af invasive arter på EU-listen er:

 Organisation/forening  Landsdel  Arter til indlevering
Københavns Zoo Sjælland Alle invasive dyr på EU's liste
Feriepark Jesperhus i Nykøbing Mors Nordjylland Kun sumpskildpadder (terrapiner) af slægten Trachemys
Randers Regnskov Nordjylland Alle invasive arter på EU's liste
Knuthenborg Safaripark  Lolland Kun muntjak (Muntiacus reevesi)
Sumpskildpadder Hjælp og Adoption Forening Modtagerhjem i hele landet Kun sumpskildpadder (terrapiner) af slægten Trachemys
Jyllands Park Zoo Midtjylland Alle invasive arter på EU's liste
AQUA Akvairum og Dyrepark i Silkeborg Midtjylland Alle invasive arter på EU's liste
Natur Bornholm Bornholm Kun sumpskildpadder (terrapiner) af slægten Trachemys
Terrariet Reptile Zoo Fyn  Kun sumpskildpadder (terrapiner) af slægten Trachemys
Blåvand Zoo Vestjylland Alle invasive arter på EU's liste
Nordsøen Oceanarium Nordjylland Kun kinesisk uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis
Kold College Fyn Kun sumpskildpadder (terrapiner) af slægten Trachemys