Hvad gør myndighederne?

Invasive arter er et internationalt, grænseoverskridende problem, der ikke alene kan løses ved nationale tiltag. Derfor er det vigtigt med både internationalt samarbejde og nationale indsatser og koordinering.

Nationale tiltag

På nationalt plan er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver de overordnede rammer for indsatsen mod invasive arter. Denne handlingsplan er blevet revideret i 2016. Der er også udarbejdet indsatsplaner og lavet lovgivning, for enkelte arter: 

Desuden er der udarbejdet en række bekæmpelsesvejledninger for invasive arter. Disse er udarbejdet i regi af Sprøjtemiddelstrategien og har derfor fokus på pesticidfri bekæmpelse:

Du kan læse mere om bekæmpelse af invasive plantearter her

Marine ikkehjemmehørende arter

Marine ikkehjemmehørende arter bliver registret af det nationale overvågningsprogram NOVANA hav og fjord, dels ved en visuel artsbestemmelse, dels gennem molekylær artsbestemmelse med miljø-DNA. Vandprøver til miljø-DNA udtages kun fra udvalgte NOVANA stationer og undersøges kun for omkring 25 arter, så som Sortmundet Kutling, Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi) og Kinesisk uldhåndskrappe. Hvordan Miljøstyrelsens folk bruger metoden i praksis er beskrevet i denne tekniske anvisning. Overvågningen er en forpligtelse i bl.a. Danmarks Havstrategi.

Internationale samarbejder og lovgivning

De danske myndigheder i en række internationale samarbejder om invasive arter.