Statistik og databaser

Der findes både nationale og internationale databaser over registreringer af invasive arter. Det statistiske materiale giver os et billede af arternes udbredelse og bidrager således til en effektiv bekæmpelse af invasive arter.

I Danmark er der pr. 19/10-2017 registreret 2459 introducerede arter. Kun 5 % af de introducerede arter betragtes som invasive i Danmark. 

undefined

Fra "Handlingsplan mod invasive arter", Miljø- og Fødevareministeriet, 2017.

Database over introducerede arter

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over de introducerede arter og score.

Danmark har en database over alle introducerede arter i landet. Den ligger på NOBANIS portalen som du kan komme frem til ved at følge linket nederst på siden. NOBANIS er et europæisk samarbejde om invasive arter, som Danmark deltager i sammen med 15 andre lande. På portalen ligger der databaser for alle landene, så ønsker du kun information om arter i Danmark, så marker ”Danmark” i søgefunktionen. På NOBANIS portalen kan du også finde en række faktaark om arter, som et eller flere lande i regionen finder problematiske ud fra et biologisk eller forvaltningsmæssigt synspunkt.

NOBANIS

Introduktionsveje

Arter bliver introduceret til nye områder på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være i ballastvand, som blinde passagerer, direkte importeret eller udsat. På figuren nedenfor kan du se hvorledes eller med hvilket formål arterne er introduceret og antallet af arter i Danmark, der er introduceret ad de forskellige veje.

undefined

Fra "Handlingsplan mod invasive arter", Miljø- og Fødevareministeriet, 2017.