Spredning

Overgangen mellem introduktionsfasen, etableringsfasen og spredningsfasen er flydende. I spredningsfasen udbreder den introducerede art sig gradvist til nye områder ud fra det sted, hvortil arten blev introduceret først.

Hvad påvirker spredningen?

Spredningen finder typisk først sted, når større, levedygtige bestande er etableret. Spredningen afhænger af, om den introducerede art kan komme hen til det andre egnede habitat. Derfor skal der først og fremmest være habitater til stede, hvor den introducerede art kan etablere sig.

Mobile arter spreder sig ofte hurtigt. Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er de voksne individers mobilitet, der er afgørende for spredningen. Eksempelvis kan voksne stillehavsøsters (Crassostrea gigas) ikke bevæge sig ret langt, men deres æg og larver kan flyttes vidt omkring af havstrømmene – og af mennesker, der ofte faciliterer spredninger af introducerede arter.

Bekæmpelse af invasive arter er mest effektiv, før arten bliver vidt udbredt. Til gengæld kan det være svært at bedømme arternes potentielle skadevirkninger, når bestandene er små og isolerede. Derfor er gældende praksis i EU og Danmark at følge ”forsigtighedsprincippet”, fordi invasive arter kan have meget store biologiske og samfundsmæssige omkostninger.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe med at forebygge spredning af invasive arter.

Sådan undgår du at sælge invasive arter