Forebyggelse af introduktion af nye arter

Det er en kendt sag, at forebyggelse er langt billigere og samtidigt mere effektivt end efterfølgende forsøg på kontrol og udryddelse af invasive arter.

Der er forskellige måder, at forebygge uønsket introduktion af nye arter på, alt afhængig af arterne og introduktionsmåden af arterne.

I det internationale samarbejde - gennem såvel Ballastvands konventionen som Biodiversitetskonventionen - er der fokus på forebyggelse gennem "early warning", dvs. tidlig varsling om potentielle problemarter. I Europarådet er der udarbejdet en strategi om invasive arter, der også anbefaler forebyggelse af introduktion. Herudover har EU kommissionen i december 2008 udsendt en meddelelse, hvor kommissionen præsenterer forskellige muligheder for en fælles EU strategi for invasive arter.

Naturstyrelsen har gennem længere tid deltaget i forskellige samarbejder vedrørende invasive arter, herunder det regionale samarbejde "NOBANIS - European Network on Invasive Alien Species".

Naturstyrelsen har desuden udgivet en pjece med råd om, hvordan spredningen af Rynket Rose ( Rosa rugosa ) kan standses. Pjecen anviser alternative planter, som ikke har de samme uheldige egenskaber, som den invasive Rynket Rose.

Naturstyrelsen har ligeledes udarbejdet en pjece om kæledyr i naturen. Af pjecen fremgår det, at kæledyr fra fremmede egne ikke bør slippes ud i dansk natur.

Du kan selv hjælpe med at forebygge introduktionen af nye arter. På siden "7 måder at stoppe invasive arter på" kan du se, hvilke forholdsregler du selv kan tage for at forhindre spredningen af arter.