Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Invasive arter i haven

Rynket rose

Rynket rose er den plante mange kender som hyben fra strandene. Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Derfor er den uønsket.

Hvis du vil grave dine planter op, skal du sørge for at få alle jordstængler med.

Den har karakteristiske fladtrykte, kugleformede hyben på 2-3 cm. Planten kan blive 0,5-1,5 m høj. Blomsten er mørk pink eller rosa, men kan også være hvid.

Den kan forveksles med klitrosen, som har små, ca. 1 cm, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster. Den kan også forveksles med hunderose, men denne plantes hyben er aflange og slankhalsede.

Mårhund

Mårhunden er en trussel mod fugle og små pattedyr.

Mårhund må fanges i fælder og reguleres hele året. Vær særlig opmærksom på, at der ikke ligger madrester i haven fra fx fodring af kæledyr. Dette kan tiltrække mårhund. Hvis du har problemer med mårhund i din have, så kontakt Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent.

Den kan kendes på gullige, rødlige og grålige toner i pelsen. Den har korte ben, er 50-80 cm lang + ca 18 cm hale. Halen er sort på oversiden

Den kan forveksles med en grævling (stribet hale) og en ræv

Harlekinmariehøne

Harlekinmariehønen kan true andre arter af mariehøns. Desuden kommer harlekinmariehønsene ind i husene om vinteren, hvor de kan sætte sig i store grupper på væggene.

Harlekinmariehønsene fjernes lettest indendørs, da det er her de overvintrer. De kan fjernes manuelt, f.eks. med en støvsuger.

Du kan kende dem på farverne, der går fra gul til rød. De er mere runde end danske mariehøns og 5-8 mm lange.

De kan forveksles med de danske mariehøns: de 2-plettede, 7-plettede, 10--plettede og 16-plettede mariehøns.

Kastanie minermøl

Dette insekts larver lever i hestekastanjes blade. Det betyder at bladende midt på sommeren, bliver brun-plettede og kedelige at se på

Hvad skal man gøre? Ikon

Man kan rive bladene sammen om efteråret og aflevere til kompostering. Det vil betyde, færre møl angriber træet det følgende år.

Kendetegn

Blade vil have karakteristiske brune pletter.

Forveksling

Der er ikke umiddelbare risici for forveksling med andet.

Pastinak

Pastinak

Vild pastinak er beslægtet med pastinak fra urtehaven. Uden for haven breder den sig meget kraftigt og udkonkurrerer andre planter. Plantesaften er giftig på samme måde som saften af kæmpebjørneklo.

Kap roden over med en spade lidt under jordoverfladen eller hiv hele planten op, hvis jorden er fugtig. Det er vigtigt at få alle frø med.

Kendetegn er grove gulgrønne skærmblomster. Den bliver op til 1 m høj og blomstrer i juli og august.

Den kan forveksles med almindeling bjørneklo.

Japanpileurt og kæmpepileurt

Den store pileurt er en meget flot, livskraftig staude og derfor populær som prydplante. Planterne kan blive flere meter høje og stå så tæt, at der under planterne bliver så mørkt, at ingen andre planter eller dyr trives. Planterne kan også ødelægge fx fundamenter, da de har en evne til at vokse igennem fx asfalt og beton.

Kendetegn - ikon

Kan kendes på cremefarvede blomster. Kan blive op til 4 m høj og danner meget tætte bestande.

Forveksling - ikon

De kan forveksles med slangeurt og kærtepileurt.