Invasive arter i EU

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU’s vedtagelse af en liste over 37 uønskede arter i august, 2016. Primo august 2017 blev EU-listen suppleret med yderligere 12 invasive arter. Medio august 2019 blev EU-listen suppleret med 17 nye arter. Disse i alt 66 arter er omfattet af en række forbudsbestemmelser.

Se, hvilke forbud der gælder for de 66 arter på EU's liste

Se tabel over arterne på EU-listen her

18 af arterne på EU-listen findes i Danmark. Udover EU-listen har Danmark en liste over invasive arter, som indeholder 130 arter. Få et overblik over alle disse arter her.

Du kan hjælpe myndighederne ved at indberette, hvis du observerer en af de invasive arter i den danske natur – gerne så detaljeret som muligt og helst med foto. Det gøres ved at følge dette link:

Indberet en invasiv art