Invasive arter i EU

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU’s vedtagelse af en liste over 37 uønskede arter i august, 2016. Primo august 2017 blev EU-listen suppleret med yderligere 12 invasive arter. Medio august 2019 blev EU-listen suppleret med 17 nye arter. Disse i alt 66 arter er omfattet af en række forbudsbestemmelser.

Se, hvilke forbud der gælder for de 66 arter på EU's liste

Se tabel over arterne på EU-listen her

18 af arterne på EU-listen findes i Danmark. Udover EU-listen har Danmark en liste over invasive arter, som indeholder 136 arter. Find listen her.

Du kan hjælpe myndighederne ved at indberette, hvis du observerer en af de invasive arter i den danske natur – gerne så detaljeret som muligt og helst med foto. Det gøres ved at følge dette link:

Indberet en invasiv art