Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Invasive arter i EU

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU’s vedtagelse af en liste over 37 uønskede arter i august, 2016. Primo august 2017 blev EU-listen suppleret med yderligere 12 invasive arter. Disse 49 arter er omfattet af en række forbudsbestemmelser.

Se, hvilke forbud der gælder for de 49 arter på EU's liste

Se tabeller over arterne på EU-listen her

19 af arterne på EU-listen findes i Danmark. Udover EU-listen har Danmark en liste over over invasive arter, som indeholder 130 arter. Få et overblik over alle disse arter her.

Du kan hjælpe myndighederne ved at indberette, hvis du observerer en af de invasive arter i den danske natur – gerne så detaljeret som muligt og helst med foto. Det gøres ved at følge dette link:

Indberet en invasiv art