Hvem følger op - pleje og tilsyn

Pleje af ikke statsejede arealer

Til opnåelse af formålet med en fredning kan kommunen gennemføre pleje på fredede, ikke statsejede arealer. Før der udføres pleje, skal kommunen udarbejde en plejeplan, der omfatter hele eller nærmere afgrænsede dele af det fredede areal. Plejeplanen skal beskrive den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Ejere eller brugere af den pågældende ejendom kan, hvis de ønsker det, selv udføre plejen inden for en nærmere fastsat frist.

Læs mere i bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og om tilsyn her

Pleje af statejede arealer

Den pågældende statslige myndighed udfører selv pleje af egne arealer.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt på alle fredede arealer, der ikke ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriet ved Naturstyrelsen fører tilsyn med egne arealer.