Rødlisten

Fruesko

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forvinde eller allerede er forsvundet.

En Rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. Ved udarbejdelse af den danske Rødliste bedømmes alle arter - herunder også almindelige arter. Den danske Rødliste er således fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinier udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø. For at skabe overblik og mulighed for sammenligning er alle arter, der er taget stilling til, medtaget på Den danske Rødliste. Herved opnås et samlet overblik over antal af og status for arter registreret i Danmark i de behandlede grupper.

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden.

I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske Rødliste.