Anmeldelse af ægsamlinger

Ægsamlinger skal anmeldes til Miljøstyrelsen hvis

I bekendtgørelsens bilag 1 henvises til Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet

Hvis flere personer i samme husstand er i besiddelse af æg, betragtes æggene som tilhørende samme samling.

Det er ejerne selv, der skal anmelde deres samlinger. Anmeldelse kan ske frem til 1. februar 2002. Efter denne dato vil kun ægsamlinger, som er anmeldt og godkendt være lovlige at opbevare og besidde.

Anmeldelse af gamle ægsamlinger, fra f.eks. udlandet, kan ske ved at udfylde skemaet "Anmeldelse af fugleæg" og indsende det sammen med fotodokumentation, som muliggør identifikation af de enkelte æg.

Anmeldelsesskema

Anmeldelsen sendes til
Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Reglerne om æg fra vilde fugle fremgår af bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger (nr. 634 af 25. juni 2001).