Tekniske anvisninger og faglige rapporter

undefined

Tekniske anvisninger


Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt § 3-natur

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af ny og overset § 3-natur

Teknisk anvisning til feltregistrering

Skemaer til § 3-registreringer
Her finder du feltskemaer til de enkelte naturtyper


Tekniske rapporter

Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder - Pilotregistreringen 2011
DCE’s rapport, der beskriver resultaterne af Naturstyrelsens pilotprojekt i 2011 for syv kommuner om opdatering af den vejledende registrering af de § 3- beskyttede naturtyper


Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af §3-beskyttede naturområder - Opdateringsprojektet 2016

DCE's rapport, der beskriver resultaterne af Naturstyrelsens landsdækkende opdatering af den vejledende registrering af de § 3-beskyttede naturtyper i perioden 2011-2012, samt ændringer i det §3 beskyttede naturaeral i perioden 1995-2014. I projektet er der foretaget en systematisk gennemgang af luftfotos fra 1995 til 2012, feltbesigtigelser samt dialog med kommunerne, kvalitetssikring og opdatering på Danmarks MIljøportalen. 


Intern evaluering af pilotåret for § 3-registreringsprojektet