Vordingborg Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur
  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 4480 ha, hvilket udgør 7,2 % af kommunens samlede areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

193

4

256

74

146

1.485

2.158

2008

193

4

256

74

146

1.485

2.158

2010

206

4

480

125

170

2.278

3.263

Projekt afsluttet

233

5

553

153

181

2498

3623

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

576

55

552

742

1.966

367

4.259

2008

576

55

552

742

1.966

367

4.259

2010

609

55

821

345

2.017

427

4.275

Projekt afsluttet

851

29

822

447

1907

425

4480