Viborg Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Viborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Viborg Kommune  (1,5 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 9.400 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 16.842 hektar.

Antal  områder  med de forskellige typer af natur

  undefined

    undefined

Antal  hektar  med de forskellige typer af natur

undefined

  undefined

 Læs mere om naturbeskyttelse på Viborg Kommunes  hjemmeside .