Vesthimmerlands Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Vesthimmerlands Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Vesthimmerlands Kommune  (1,25 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 6.791 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 8.909 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  undefined

  undefined